Tìm đường đi

Sử dụng vị trí của tôi
NISSAN GIẢI PHÓNG

 • 093 150 6666
 • info@nissan-giaiphong.com.vn
 • Km 12, Tứ Hiệp - Thanh Trì , Hà Nội
Bộ phận bán hàng

 • 093 150 6666
 • info@nissan-giaiphong.com.vn
Bộ phận chăm sóc khách hàng

 • 024 777 16216 (nhánh phím 3)
 • info@nissan-giaiphong.com.vn
Bộ phận dịch vụ

 • 098 206 1111
 • info@nissan-giaiphong.com.vn
Đặt lịch sửa chữa

 • 024 777 16216
 • info@nissan-giaiphong.com.vn
 • Bảng giá xe
 • Hỗ trợ tài chính
 • Dự toán chi phí
 • Đăng ký lái thử
 • Đặt hẹn dịch vụ